Quan es sol·licita un certificat d’aplicació que disposi de PIN, el codi PIN el rebrà per correu electrònic el responsable de servei (titular o suplents) que hagi de procedir al seu lliurament des de la Carpeta del Subscriptor. Rebrà el correu a l’adreça d’aquesta persona (responsable de servei que hagi fet la descàrrega), indicada a la darrera fitxa de subscriptor que l’ens hagi enviat a l’AOC.

Per recuperar aquest Pin, caldrà que el responsable de servei sol·liciti la recuperació des de la carpeta de subscriptor. No es podrà fer des de l’adreça de scd.aoc.cat/pin com en el cas dels certificats personals.