Els certificats de T-CAT treballador públic: el titular del certificat està vinculat directament a administració pública de Catalunya amb una relació funcionarial o contractual.

Els certificats de T-CAT persona vinculada: el titular del certificat no està vinculat directament a administració pública de Catalunya sinó que hi té una relació d’administrat, de servei o funcional. Per sol·licitar-lo cal obrir una petició de suport al Centre d’Atenció a l’Usuari justificant la necessitat de l’emissió i adjuntant el formulari de la sol·licitud corresponent.

Una vegada es rep la vostra sol·licitud es corrobora la necessitat i s’aprova o es denega aquesta sol·licitud.