A causa de l’adaptació del Catàleg de Certificats que emet el Consorci AOC a la nova normativa EIDAS, a partir del 09/05/2018 es modifica el perfil d’alguns dels certificats existents i s’han afegit de nous. A sota us detallem els canvis:

La T-CAT (personal en targeta): és la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats digitals qualificats del Consorci AOC, que permeten garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que està vinculat amb el subscriptor pertanyent al sector públic. Ara tindrà dos certificats (un de signatura i un d’autentificació).

La T-CAT P (personal en programari): el certificat personal d’identificació, i signatura avançada amb càrrec, opcional, és un certificat reconegut que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus, està destinat als treballadors públics del sector públic català. La T-CAT P (personal en programari) no permetrà xifrar.

T-CAT de pseudònim: s’afegeix al catàleg de certificats que emet el Consorci. El certificat de pseudònim, és un certificat de signatura pel treballador públic amb pseudònim de nivell alt.

Les dades personals no apareixeran en el certificat, ja que aquests seran substituïts pel pseudònim indicat.

Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu pdf que acrediti el pseudònim del empleat públic.

T-CAT de Representant: s’afegeix al catàleg de certificats que emet el Consorci. El certificat de representant, és un certificat electrònic de representant davant les AAPP de nivell alt.

Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu pdf que acrediti el nomenament del representant. El document a annexar ha d’incloure la publicació a butlletí o diari oficial que o la fe notarial si és el cas).