Important: El lliurament dels codis dels certificats només el pot realitzar el Responsable del Servei.

Per poder fer el lliurament dels codis PIN i PUK d'un nou certificat, has d'accedir a la Carpeta de subscriptor i clicar a “Pendents de lliurar” amb la teva T-CAT d'empleat en targeta.

c1.png

A continuació es mostraran els certificats que estiguin pendents de lliurament.

Nota: abans d’enviar el PIN i el PUK a través del seu correu electrònic, s’ha de fer signar la documentació associada a la persona titular del certificat. L’ens subscriptor ha de conservar aquesta documentació durant un període de 15 anys des de la caducitat del certificat.

Per buscar el certificat que es vol lliurar, es pot fer una cerca amb l’eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina. L’ordre en què apareixen els certificats en la llista es pot escollir, data d’emissió, tipus de certificat, titular...

Per lliurar els codis PIN i PUK (prèvia signatura de la documentació per part del titular), el Responsable de Servei ha de fer clic al sobre de la dreta (Accions).

c3.png

Aquesta acció portarà a la següent pantalla on es mostren les dades contingudes dins el certificat.

c4.png

Per lliurar els codis PIN i PUK, fer clic a Lliurar PinPuk.
En fer això l’aplicació demana l’acceptació de les condicions de lliurament del Responsable del Servei. Es fa clic a Acceptar.

c5.png

Un cop fet això es mostra una pantalla que confirma l’enviament dels codis PIN i PUK al correu electrònic del titular del certificat (prèvia signatura de la documentació per part del titular) i el certificat desapareix de la llista de certificats pendents de lliurament.

c6.png