D’acord amb el que especifica el document “Perfiles de Certificados Electrónicos” de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que defineix entre d’altres un perfil de certificat qualificat per a treballadors públics amb l’objectiu de garantir la seva interoperabilitat amb les aplicacions de les Administracions Públiques en l'àmbit estatal, el camp CommonName d’aquests ha de contenir tant el nom complet del treballador com el seu DNI. Per complir aquest requisit els nous perfils de certificats qualificats per a treballadors públics que ofereix el Consorci AOC a partir de l’adaptació dels certificats a la normativa eIDAS, els certificats inclouen aquest canvi.

Com amagar el DNI en signar un PDF

En cas que es vulgui amagar el DNI quan se signi un PDF, s’hauran d’amagar també el nom i cognoms, ja que ara aniran en el mateix camp CN (Nom, Cognoms i NIF). Així mateix, el camp CN es podrà veure sempre, igual que en tots els certificats anteriors a l’aplicació d’aquesta normativa, consultant les propietats de la signatura del document. Aquests passos només impliquen que no es mostri al camp de signatura visible:

Per amagar el camp CN cal seguir els següents passos:

  • Ves a l'apartat “Totes les eines” i selecciona “Utilitza un certificat”:

  • Fer un requadre on es vol realitzar la signatura.
  • Escollir el certificat amb el qual es vol signar i clicar “Continuar”.

T-CAT_Seleccionar_T-CAT.png

  • Apareix una pantalla que mostra com es visualitzarà la signatura que es realitzarà. En aquest punt clicar “Crear”, per generar un nou aspecte de signatura.

T-CAT_Format_firma.png

  • A continuació, marcar com aspecte de la signatura “Cap” (només és una recomanació per a una millor visualització de la signatura) i desmarcar el requadre que diu “Nom”, de manera que desmarcarem el camp CommonName on apareix el DNI en els certificats adaptats a la normativa eIDAS.

T-CAT_Format_firma_2.png

  • En guardar la signatura, quedarà com la de sota:

T-CAT_Format_firma_3.PNG