D’acord amb el que especifica el document “Perfiles de Certificados Electrónicos” de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que defineix entre d’altres un perfil de certificat qualificat per a treballadors públics amb l’objectiu de garantir-ne la seva interoperabilitat amb les aplicacions de les Administracions Públiques a nivell estatal, el camp CommonName d’aquests ha de contenir tant el nom complert del treballador com el seu DNI. Per complir aquest requisit els nous perfils de certificats qualificats per a treballadors públics que ofereix el Consorci AOC a partir de l’adaptació dels certificats a la normativa eIDAS, els certificats inclouen aquest canvi.

En cas que es vulgui amagar el DNI quan se signi un PDF, s’hauran d’amagar també el nom i cognoms, ja que ara aniran en el mateix camp CN (Nom, Cognoms i NIF). Així mateix, el camp CN es podrà veure sempre, igual que en tots els certificats anteriors a l’aplicació d’aquesta normativa, consultant les propietats de la signatura del document. Aquests passos només impliquen que no es mostri al camp de signatura visible:

Per amagar el camp CN cal seguir els següents passos:

  • Ves a l'apartat “Totes les eines” i selecciona “Utilitza un certificat”:

  • Fer un requadre on es vol realitzar la signatura.
  • Escollir el certificat amb el qual es vol signar i clicar “Continuar”.

T-CAT_Seleccionar_T-CAT.png

  • Apareix una pantalla que mostra com es visualitzarà la signatura que es realitzarà. En aquest punt clicar “Crear”, per generar un nou aspecte de signatura.

T-CAT_Format_firma.png

  • A continuació, marcar com aspecte de la signatura “Cap” (només és una recomanació per a una millor visualització de la signatura) i desmarcar el requadre que diu “Nom”, de manera que desmarcarem el camp CommonName on apareix el DNI en els certificats adaptats a la normativa eIDAS.

T-CAT_Format_firma_2.png

  • En guardar la signatura, quedarà com la de sota:

T-CAT_Format_firma_3.PNG