Si necessites comprovar si el teu certificat funciona, si està correctament instal·lat o simplement si continua essent vàlid, a continuació tens diferents eines disponibles per fer comprovacions.

Comprova la correcta instal·lació - Test de funcionament

Nota important: Aquesta web no és accessible a Firefox.

Per tal de comprovar la correcta instal·lació d’un certificat cal seguir els següents passos:

  1. Tenir el certificat operatiu:
    • Si és en programari el tindràs instal·lat en el navegador d’internet (Chrome, Edge... etc.)
    • Si és en dispositiu (targeta o memòria USB), el tindràs connectat al teu equip.
  2. Un cop confirmat el pas 1, accedeix, amb el navegador on tens instal·lada la T-CAT, al web https://scd.aoc.cat/test/certificat/. Tingues present que l'URL crida el certificat directament, per la qual cosa, si no tens el certificat disponible al navegador on estàs fent el test, la pàgina et donarà un error.
  3. Si tens més d’un certificat, se’t demanarà que seleccionis el que vols comprovar.
  4. Quan es carregui la pàgina, se’t mostrarà la informació relativa al certificat.

El fet de veure la pàgina de resultats confirma el bon funcionament del certificat i del programari per fer-lo servir, si és el cas. A més, a la pàgina pots veure la informació bàsica del mateix (posa especial atenció a la data final de validesa).

test_certificat__1_.png

Prova de Signatura amb VALid - Signador  - SignaSuite

Des de l'eina SignaSuite es pot realitzar una prova signant un document pdf.

Accedeix al SignaSuite.

Test de validació de certificats - SignaSuite

Al SignaSuite també pots comprovar si un certificat és vàlid (és a dir, que no està caducat, suspès ni revocat).

Cal que et descarreguis la clau pública del teu certificat i seleccionis en les opcions de validació l'opció "Certificat"

Accedeix a SignaSuite - Validar Certificat

signa.PNG

sig4.PNG

Online Certificate Status Protocol (OCSP)

El protocol OCSP (Online Certificate Status Protocol (RFC 2560) permet validar l’estat d’un certificat digital de manera més eficient que a través de la verificació de les Llistes de Revocació de Certificats (CRL).

Tots els certificats emesos pel Consorci AOC inclouen una referència al servei de validació OCSP. Això permet la validació automatitzada de l’estat del certificat a través d’aquest protocol.

Certificats que signen les respostes OCSP 

En cas de validacions simples, és a dir, validacions d’un únic certificat, la resposta de validació OCSP ve signada pel certificat de resposta OCSP corresponent a la jerarquia a la qual pertany el certificat a validar.

En cas de validacions múltiples, validacions de múltiples certificats alhora, la resposta de validació OCSP ve signada pel certificat de resposta OCSP corresponent a l’arrel de la jerarquia.

Per a més informació, pots consultar el següent enllaç: Jerarquia de certificació de les administracions públiques catalanes.

Llista de certificats revocats

Des d’aquesta pàgina pots consultar tots aquells certificats que per diferents motius han estat donats de baixa.

Consulta la llista de  certificats revocats a la Jerarquia de certificació de les administracions públiques catalanes.