Test de signatura

Des d’aquest apartat es pot realitzar una prova signant un document pdf.

Accedeix al Test de signatura

Online Certificate Status Protocol (OCSP)

El protocol OCSP (Online Certificate Status Protocol (RFC 2560) permet validar l’estat d’un certificat digital de manera més eficient que a través de la verificació de les Llistes de Revocació de Certificats (CRL).

Tots els certificats emesos per CATCert inclouen una referència al servei de validació OCSP. Això permet la validació automatitzada de l’estat del certificat a través d’aquest protocol.

Certificats que signen les respostes OCSP 

En cas de validacions simples, és a dir, validacions d’un únic certificat, la resposta de validació OCSP ve signada pel certificat de resposta OCSP corresponent a la jerarquia a la qual pertany el certificat a validar.

En cas de validacions múltiples, validacions de múltiples certificats alhora, la resposta de validació OCSP ve signada pel certificat de resposta OCSP corresponent a l’arrel de la jerarquia. Per a més informació, pots consultar l’apartat de regulació del següent enllaç: Jerarquia de certificació de les administracions públiques catalanes.

Llista de certificats revocats

Des d’aquesta pàgina pots consultar tots aquells certificats que per diferents motius han estat donats de baixa.

Per a més informació, pots consultar la Jerarquia de certificació de les administracions públiques catalanes.

Test de validació de certificats

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/validateCertificate

Test de funcionament

Per tal de comprovar el correcte funcionament d’un certificat cal seguir els següents passos:

  1. Tenir el certificat operatiu:
    • Si és en programari el tindràs instal·lat en el navegador d’internet (Firefox, Chrome, Explorer, etc.)
    • Si és en dispositiu (targeta o memòria USB), el tindràs connectat al teu equip.
  2. Un cop confirmat el pas 1, accedeix a la web https://scd.aoc.cat/test/certificat/
  3. Si tens més d’un certificat, se’t demanarà que seleccionis el que vols comprovar.
  4. Quan es carregui la pàgina, se’t mostrarà la informació relativa al certificat.

Com interpretar els resultats: tant el moment en què selecciones el certificat com el fet de veure la pàgina de resultats confirmen el bon funcionament del certificat. A més, a la pàgina pots veure la informació bàsica del mateix (especial atenció a la data final de validesa).

test_certificat__1_.png