En el cas que variï qualsevol de les dades següents (en funció de si és un certificat personal o d'aplicació) caldrà revocar el certificat.

Certificats TCAT personals (amb càrrec o sense)

  • Nom i cognom
  • DNI
  • Correu-e
  • Càrrec (depenent del tipus de certificat)
  • Organització (aquest canvi també implica que caldrà enviar la fitxa de subscriptor novament)

Certificats d'aplicació*

  • Nom de l’aplicació o dispositiu
  • CIF de l’organisme
  • Correu-e de l’aplicació o del dispositiu
  • Organització (aquest canvi també implica que caldrà enviar la fitxa de subscriptor novament)

 

*Els certificats d'aplicació són els Segells electrònics i els Certificats d'Aplicació (CDA-1).