Aquesta revocació variarà segons el tipus de certificat. En el cas que variï qualsevol de les dades posteriors caldrà revocar el certificat.

Certificats TCAT (amb càrrec o sense)

– Nom i cognom

– DNI

– Correu-e

– Càrrec (depenent del tipus de certificat)

– Organització (aquest canvi també implica que caldrà enviar la fitxa de subscriptor novament)

Certificats de dispositiu

– Nom de l’aplicació o dispositiu
– CIF de l’empresa
– Correu-e de l’aplicació o del dispositiu
– Organització (aquest canvi també implica que caldrà enviar la fitxa de subscriptor novament)