Instal·lar el programari SafeSign

Previ a la instal·lació del programari, si encara no tens un lectors de targetes criptogràfiques, a continuació s'indiquen les característiques bàsiques per tal que el lector sigui compatible amb la T-CAT: PC/SC 1.0 compliant i que subministri una corrent de com a mínim 60 mA. (El Consorci AOC NO subministra els lectors, els usuaris han de sol·licitar el lectors als seus proveïdors informàtics.)

Seguidament, instal·la al teu ordinador el programari Safesign per poder fer ús de la T-CAT, segons el sistema operatiu que tinguis instal·lat a la teva màquina (cal desinstal·lar prèviament les versions antigues)

Safesign per a Microsoft Windows

Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bits) 3.0.124
Windows 10, Windows 8, Windows 7 (64 bits) 3.0.124

Safesign per a Linux

CentOs 8
Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu 20.04 LTS

Safesign per a MAC

MAC OS

Nota important: En el cas de disposar del programari per a l’ús del DNI electrònic a l’ordinador on s’instal·larà el Safesign, es necessari verificar que la versió instal·lada d’aquest programari (e-DNI), és la darrera disponible. En cas contrari, es podria veure afectat el correcte funcionament del Safesign.

Revisar la compatibilitat

El Consorci AOC treballa contínuament per obtenir el màxim reconeixement dels seus certificats així com per garantir el seu funcionament amb les combinacions més utilitzades de sistemes operatius i programes informàtics (navegadors d’Internet, aplicacions ofimàtiques, etc.).

En el mateix sentit, l’anàlisi del perfils dels usuaris dels certificats del Consorci AOC ha permès identificar quines són aquestes combinacions més utilitzades i concentrar els esforços en mantenir la compatibilitat dels certificats del Consorci AOC amb elles.

Les següents taules mostren els diferents escenaris de compatibilitat dels certificats del Consorci AOC.

Compatible
No Compatible

Sistemes operatius Windows

Versió de Sistema Operatiu T-CAT (SafeSign 3.0.124) Programari (idCAT, T-CAT P)
Windows 7 Ultimate (SP1)    
Windows Server 2008 Enterprise SP2    
Windows 8.1    
Windows 10    

Aplicacions sobre Windows

Aplicació T-CAT (SafeSign 3.0.124) Programari (idCAT, T-CAT P)
Internet Explorer 11    
Microsoft Outlook    
Mozilla Firefox 13.0.1    
Mozilla Thunderbird 13.0.1    
Adobe Reader X    
Adobe Reader XI    
Adobe Reader DC    
Google Chrome 18.0, 21.X, 35.0, 49.0    

Nota: Internet Explorer 11 a partir de l’agost de 2021 Microsoft deixa de fer suport i actualitzacions per aquest navegador.

Compatibilitat amb MAC OS

Escenari T-CAT (SafeSign 3.6) Programari (idCAT, T-CAT P)
MAC OS X 11.4 (Big Sur)/ MAC OS 12.0 (Monterey) / Mozilla Firefox 90.0.1

Prèvia instal·lació de la llibreria PKCS#11

(des de MAC OS 10.6 a la 10.10)

Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació
MAC OS X 11.4 (Big Sur)/ MAC OS 12.0 (Monterey) / Mozilla Thunderbird 14.0

Prèvia instal·lació de la llibreria PKCS#11

(des de MAC OS 10.6 a la 10.10)

Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació
MAC OS X 11.4 (Big Sur)/ MAC OS 12.0 (Monterey) / Adobe Reader X

Prèvia instal·lació de la llibreria PKCS#11

(des de MAC OS 10.6 a la 10.10)

Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació

Compatibilitat amb LINUX

Escenari T-CAT (SafeSign 3.6) Programari (idCAT, T-CAT P)
Linux Ubuntu 20 / Mozilla Firefox 90.0 Prèvia instal·lació del a llibreria PKCS#11 Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació
Linux Ubuntu 20 / Mozilla Thunderbird 15.0 Prèvia instal·lació del a llibreria PKCS#11 Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació
Linux Ubuntu 20 / Adobe Reader 9 o Superior Prèvia instal·lació del a llibreria PKCS#11 Certificat instal·lat en el repositori de l’aplicació
Instal·lar les claus públiques

Per què és necessari instal·lar-les?

Aquestes claus són necessàries per verificar que els certificats que arriben als nostres equips informàtics han estat emesos per alguna de les autoritats de certificació de la jerarquia d’entitats del Consorci AOC. Els navegadors porten incorporada per defecte la confiança en algunes entitats de certificació.

  • Windows: Tauler de control> Opcions Internet > Contingut > Certificats
  • Navegador Mozilla Firefox: Eines > Opcions > Avançat > Xifratge > Visualitza els certificats

El Consorci AOC compleix tots els requisits necessaris per ser inclòs en els navegadors, sistemes operatius i plataformes més utilitzats.

Pels casos en que aquestes claus no venen pre-carregades cal instal·lar manualment les claus públiques de l’entitat de certificació per tal d’habilitar-hi la confiança.

Hi ha dues opcions per fer la instal·lació de les claus públiques:

1.- Instal·lació de totes les claus públiques des d’un únic arxiu (recomanat). Escull en funció del teu navegador, en cas que utilitzis:

Internet Explorer i Google Chrome en sistema operatiu Windows

  • Desa l’ arxiu que conté totes les claus públiques al teu disc dur, per exemple al teu escriptori de Windows.
  • Clica a sobre del fitxer amb el botó dret del ratolí i tria l’opció “Instalar certificado”
  • Segueix les instruccions i prém següent a cada pas fins a que desaparegui la finestra i aparegui el missatge següent: “La importación se realizó correctamente”.

Mozilla Firefox en qualsevol sistema operatiu, Windows, Linux o MAC

  • Desa l’ arxiu que conté totes les claus públiques al teu disc dur.
  • Dins de Firefox importa el fitxer descarregat obrint les opcions del menú lateral dret captura, Opcions > Avançat > Certificats > Visualitza els certificats > pestanya Entitats > Importa > Seleccionar l’arxiu (les opcions indicades pertanyen a la versió 49 de Firefox).

Safari i Google Chrome amb sistema operatiu MAC

2.- Instal·lació de les claus públiques que necessites. Per baixar totes les claus públiques necessàries d’una jerarquia en concret, prém el botó corresponent a l’entitat a que pertanyi.

Al 2015 la jerarquia de certificació del Consorci AOC es va reduir a 2 Entitats de Certificació i englobant de la següent manera les EC actuals:

  • L’EC -SectorPublic: que concentra l’emissió de certificats pel Sector Públic de Catalunya.
  • L’EC-Ciutadania: que emet certificats digitals a ciutadans.

jerarquia_scd_2016

Ciutadania
Descarrega i instal·la les claus següents:
1.- clau de l’entitat certificadora arrel del Consorci AOC
2.- clau de l’entitat de certificació ciutadana

Sector Públic
Descarrega i instal·la les claus següents:
1.- clau de l’entitat certificadora arrel del Consorci AOC
2.- clau de l’entitat de certificació Sector Públic

Totes les claus públiques
Aquest arxiu conté totes les claus públiques d’entitat de certificació des de la creació de la jerarquia del Consorci AOC.

 

Altres qüestions d’interès:

Guia de configuració d’ús de la T-CAT – Firefox amb Windows
Puc fer ús de la T-CAT en suport targeta en dispositius mòbils?

No. A dia d’avui no tenim disponible un programari per a l’ús de certificats T-CAT en targeta compatible amb els sistemes operatius de dispositius mòbils (IOS, Android…). Els certificats en programari (p.e: T-CAT P), però, si que es poden instal·lar en aquests dispositius seguint les indicacions del manual corresponent:

Guia de configuració per a l’ús de la T-CAT amb Firefox i MAC

Aquesta guia serveix per configurar el navegador Firefox perquè detecti la T-CAT en sistemes MAC de les versions 10.6 a 10.10.

Pas 1: has de tenir instal·lat el programari de la T-CAT, SafeSign per a MAC.

Pas 2: Obre el navegador Firefox i accedeix al menú > Opcions > Avançat > Certificats > Dispositius de seguretat > Carrega > A “nom del mòdul” has de posar T-CAT.  A l’opció “Arxiu del mòdul” has de posar libaetpkss.dylib > Acceptar > Acceptar