En el moment de fer el tràmit amb la T-CAT, després de l’adaptació dels perfils d’aquesta a la normativa eiDAS i la conseqüent separació del certificat d’autenticació i signatura, és possible que determinades aplicacions mostrin els dos certificats i calgui seleccionar el correcte en funció del tipus de tràmit (autenticació o signatura).

La manera en què es visualitzen tots dos certificats i que us servirà per saber quin escollir, serà (SIG) per signatura i (AUT) per autentificació.

NOTA: Cal tenir en compte que aquests perfils (SIG i AUT) tant sols es poden distingir en els certificats T-CAT en targeta de Classe 1 i els certificats T-CAT de Pseudònim.

Aquesta és la informació que es mostrarà de cadascun dels certificats.

  • T-CAT (Signatura):  Nom i dos cognoms d’acord amb document d’identitat (DNI / Passaport) + “ – DNI ” + NIF de l’empleat públic + “ (SIG)”
  • T-CAT (Autentificació): Nom i dos cognoms d’acord amb document d’identitat (DNI / Passaport) + “ – DNI” + NIF de l’empleat públic + “ (AUT)”

Tingueu present que quan vulgueu signar amb la T-CAT en targeta un PDF haureu de seleccionar el perfil SIG (signatura).

Podeu visualitzar la diferència en aquest vídeo.