Arran de l'adaptació dels perfils dels certificats de l'AOC el 09/05/2018 a la normativa eiDAS, tant els certificats T-CAT en targeta com les T-CAT de Pseudònim inclouen dos certificats:

  • T-CAT (Signatura) “SIG”
  • T-CAT (Autentificació) “AUT”

El de signatura permetrà realitzar la signatura en totes aquelles aplicacions que sigui necessària.

El d’autentificació permetrà autenticar-se per tots aquells tràmits que necessiti consultar.

 

En el moment de fer un tràmit amb una T-CAT, és possible que determinades aplicacions et mostrin els dos certificats i hagis de seleccionar el correcte (AUT si t'estàs identificant i SIG si estàs signant). Actualment, moltes aplicacions ja et mostren directament el certificat corresponent al moment concret del procés, però si no és així, has d'escollir el certificat adient en cada cas per evitar errors tècnics.

 

Aquesta és la informació que es mostrarà de cadascun dels certificats:

  • T-CAT (Signatura):  Nom i dos cognoms d’acord amb document d’identitat (DNI / Passaport) + “ – DNI ” + NIF de l’empleat públic + “ (SIG)”
  • T-CAT (Autentificació): Nom i dos cognoms d’acord amb document d’identitat (DNI / Passaport) + “ – DNI” + NIF de l’empleat públic + “ (AUT)”

 Pots visualitzar aquest vídeo si tens dubtes al respecte:

 

 

Creiem que et pot interessar: