Sol·licitud de certificat T-CAT d'aplicació

Passes a seguir:

1. Accedeix a l’EACAT, en concret a Tràmits>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital>T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’aplicació

2. A la pestanya“Informació inicial” escull el tipus de certificat a sol·licitar (catàleg de certificats) i a continuació “Desa esborrany”

aplicacio.png

3. A la pestanya “Dades de sol·licitud” afegeix les dades obligatòries del usuari pel qual sol·licites la T-CAT P  des del botó “Afegeix” i un cop emplenades fes clic a “Accepta”  i a continuació “Següent” per passar a la següent pestanya:

aplicacio2.png

Important: Revisa que les dades introduïdes són correctes, ja que un cop s’hagi tramitat la sol·licitud i lliurat el certificat T-CAT d’aplicació, si les dades del certificat són errònies s’haurà de revocar

4. A la pestanya “Comunicats de la sol·licitud” sortirà per defecte les dades i adreça postal del Consorci AOC (No s’ha de modificar)

5. A continuació envia la sol·licitud a signatura mitjançant el botó “Envia a signar”. L’usuari amb rol de sol·licitant de certificats de dispositiu haurà de signar la tramesa des d’EACAT/Els meus tràmits/Per signar, tot prement el botó “Signa”.

La petició quedarà registrada a EACAT i en mans de l’entitat de Registre que n’haurà de realitzar la generació.

 

Contingut relacionat:

Guia de sol·licitud de certificats T-CAT a través d’EACAT

 

Renovació de certificat T-CAT d'aplicació

El Consorci AOC envia dos correus electrònics avisant de la caducitat dels certificats, un al titular i altre al responsable del servei de l’ens que constaven en el moment de l’emissió del certificat T-CAT concret. Aquests correus s’envien els 60 dies previs a la caducitat del certificat i si encara no s’ha renovat amb les mateixes dades als 30 dies, s’envia un nou avís.

Quan es rep el primer d’aquests correus, el certificat ja està en període de renovació i per tant, ja es pot sol·licitar un de nou a través de l’EACAT, sempre que sigui possible.

Passes a seguir:

1. Accedeix a l’EACAT en concret a Tràmits>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital>T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’aplicació

2. A la pestanya“Informació inicial” escull el certificat a renovar  i a continuació “Desa esborrany”

aplicacio__1_.png

3. A la pestanya “Dades de sol·licitud” pots escriure les dades del certificat a renovar (l’eina ja detectarà el certificat automàticament)

Important: Revisa que les dades són correctes, ja que un cop hagis tramitat la sol·licitud i lliurat el certificat T-CAT d’aplicació, si les dades del certificat són errònies s’haurà de revocar

4. A la pestanya “Comunicats de la sol·licitud” sortirà per defecte les dades i adreça del Consorci AOC (No s’ha de modificar)

5. A continuació envia la sol·licitud a signatura mitjançant el botó “Envia a signar”. L’usuari amb rol de sol·licitant de certificats personals i el certificador de dades hauran de signar la tramesa des d’EACAT/Els meus tràmits/Per signar, tot prement el botó “Signa”.

La petició quedarà registrada a EACAT i en mans de l’entitat de Registre n’haurà de realitzar la generació.

Nota: Tant el certificat antic com el nou conviuran amb plenes funcionalitats fins que caduqui l’anterior. Per tant, és aconsellable renovar els certificats tan bon punt comencin els darrers 60 dies de vida del mateix.

Revocació de certificat T-CAT d'aplicació

La revocació és un estat irreversible i suposa invalidar definitivament un certificat digital. Es pot demanar la revocació d’un certificat després d’una situació de suspensió o per voluntat de les persones autoritzades a sol·licitar-la.

La revocació d’un certificat pot ser sol·licitada per:

 • El responsable del servei i el sol·licitant de certificats de l’ens subscriptor del certificat.
 • L’entitat de registre T-CAT que va emetre el certificat
 • El Consorci AOC, com a prestador de serveis de certificació digital

 

Passes a seguir:

1. Accedeix a l’EACAT, en concret a Tràmits>Consorci AOC>Servei de Certificació Digital>T-CAT: Sol·licitud de revocacions

2. A la pestanya“Informació inicial” ja està seleccionada l’opció revocar certificats, per tant es fes clic a “Desa esborrany” per a continuar

3. A la pestanya “Dades de sol·licitud” pots escriure les dades del certificat a revocar (l’eina detectarà el certificat automàticament), o bé pots cercar el certificat amb la lupa.

Emplena les següents dades:

 • “Nom” o “NIF/NIE” del certificat a renovar.
 • L’estat del certificat. que en el nostre cas és “Vàlid” per defecte, atès que si està caducat o revocat no es podrà renovar.
 • Seleccionar el “Tipus de certificat”

Clica a “Cerca”

Un cop el certificat aparegui selecciona i fes clic a “Selecciona” per a continuar.

4. A la pestanya “Comunicats de la sol·licitud” selecciona el motiu de revocació i a continuació “Següent”

Els principals motius de revocació són:

 • Compromís de la informació continguda en el certificat (per exemple canvi de dades del subscriptor)
 • Compromís de la seguretat de la clau o del certificat (per exemple sospita d’ús fraudulent del certificat o del PIN i PUK)
 • Compromís del dispositiu criptogràfic (per exemple pèrdua o inutilització del dispositiu criptogràfic)
 • Motius referents al subscriptor o al posseïdor de claus (per exemple final de la relació contractual del subscriptor o canvi de les dades del mateix)
 • Inclusió a la llista de subscriptors prohibits (per exemple inclusió d’un subscriptor al llistat de subscriptors prohibits)
 • Altres (per exemple la suspensió del certificat digital per un període superior a 120 dies)

5. A continuació envia la sol·licitud a signatura mitjançant el botó “Envia a signar”. L’usuari amb rol de sol·licitant de certificats personals haurà de signar la tramesa des d’EACAT/Els meus tràmits/Per signar, tot prement el botó “Signa”.

La petició quedarà registrada a EACAT i en mans de l’entitat de Registre n’haurà de realitzar la generació.

Suspensió de certificat T-CAT d'aplicació

La suspensió consisteix en deixar un certificat sense validesa temporalment, durant un període màxim de 120 dies. És recomanable suspendre un certificat en cas de sospita de pèrdua o robatori.

Durant el període de suspensió pots tornar a habilitar el certificat novament però, si passats els 120 dies no l’habilites, es revocarà automàticament de manera irreversible.

Els principals motius per demanar la suspensió són:

 • Quan ho sol·liciti el posseïdor de claus o el subscriptor o un tercer autoritzat (art. 9.1.a de la llei 59/2003)
 • En els casos legals previstos a l’article 9.1 de la Llei de Signatura Electrònica, és a dir, en cas que una resolució judicial o administrativa ho ordeni
 • Quan la documentació requerida a la sol·licitud de revocació sigui suficient però no es pugui identificar raonablement el posseïdor de claus
 • Quan la documentació requerida a la sol·licitud de revocació no sigui suficient,encara que es pugui identificar raonablement el posseïdor de claus
 • Quan la documentació requerida a la sol·licitud de revocació no sigui suficient i tampoc no permetin identificar raonablement el posseïdor de claus
 • Si el subscriptor no utilitza el certificat durant un període prolongat de temps, conegut prèviament
 • Si se sospita el compromís d’una clau, fins que aquest sigui confirmat
 • Quan no s’activa el certificat en un termini de 120 dies a partir de la data d’emissió del certificat.Errades o modificacions a les dades del certificat
 • Dubtes sobre la seguretat de la clau
 • Modificacions o extincions de la relació entre el titular i l’ens sol·licitant, o entre l’ens sol·licitant i l’entitat de registre
 • Infracció del titular: bé de les seves obligacions o bé dels requisits establerts per a la sol·licitud del certificat

Poden sol·licitar la suspensió d’un certificat:

 • El titular del certificat
 • El Responsable de Servei o el Sol·licitant de certificats de l’ens

Per fer-ho, truca al nostre centre de suport al 900 90 50 90, tot indicant les dades del titular del certificat i el codi de suspensió.

Nota: El codi de suspensió el trobaràs en el full de lliurament que vas signar en el moment de rebre el certificat o bé al correu-e amb els codis PIN i PUK. Si no el recordes, pots fer una recuperació dels codis, atès que aquesta dada consta en el correu que vas rebre amb els codis PIN i PUK, sempre i quan es tracti d’una T-CAT emesa a partir del 15 de març de 2010 (en el cas del personal de la Generalitat i dels seus organismes vinculats) i del primer de juny de 2010 (en el cas del personal del món local)

Important: La suspensió es pot fer les 24 hores dels 7 dies de la setmana, trucant al nostre Centre d’Atenció a l’Usuari 900 90 50 90

 

Contingut relacionat:

Què he de fer si he perdut o m'han robat la T-CAT?