– La T-CAT és la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats electrònics qualificats de l’AOC que permeten garantir la identitat d’un determinat treballador d’un organisme públic per mitjans electrònics.

A més, permet produir el tipus de signatura electrònica qualificada, recollida en la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

– La T-CAT P és el certificat personal d’identificació, xifrat (les emeses abans de la modificació del seu perfil per l’adaptació a EIDAS, prevista per final de juny de 2017; les posteriors no incorporen l’opció de xifratge) i signatura avançada amb càrrec, opcional, és un certificat reconegut que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus. Està destinat als treballadors públics del sector públic català.

És una eina d’autenticació que genera signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura; de manera que es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc.

La T-CAT P que hagi estat emesa abans de la modificació del seu perfil per adaptació als canvis aplicats per EIDAS, permet remetre certificats xifrats al titular, però no ofereix cap mecanisme de recuperació de la clau privada, en cas de pèrdua no es podria accedir al contingut dels documents.

En resum, la diferència entre aquests certificats és el suport en què s’emeten (la T-CAT es genera al xip criptogràfic d’una targeta i la T-CAT P es genera en programari), diferència que fa variar el tipus de signatura de cadascuna (la T-CAT genera signatura qualificada i la T-CAT P avançada, tenint aquest darrer un nivell inferior de garanties de seguretat). Aquesta diferència definirà els usos possibles en cada cas, en funció del tipus de signatura requerit pel prestador d’un determinat tràmit.