La sol·licitud de certificats digitals del Consorci AOC s’ha de tramitar a través d’EACAT.

En cas que el teu ens no disposi encara de cap certificat digital o no sigui un ens susceptible de ser usuari d’EACAT, posem a la vostra disposició els models de documents de sol·licitud dels certificats digitals del nostre catàleg que haureu d’enviar per correu postal a l’adreça:

Serveis de Certificació Digital (SCD)

Carrer Tànger, 98 (Baixos), Edifici Interface 22@

08018 – Barcelona

Certificats personals (persones físiques)

Nota: en cas d’indicar el càrrec opcional a les sol·licituds de certificat personals a dalt indicades (T-CAT i T-CAT P) caldrà que envieu el BOE, DOGC o document de nomenament d’aquest titular del certificat. Consulteu més informació a la guia de sol·licitud de certificats personals amb càrrec.

Nota:  els formularis de Representant i de Pseudònim únicament es poden tramitar a través de la plataforma d’EACAT, l’enviament només pot ser ordinari, ja que l’urgent només aplicarà pels casos de renovacions o en cas de pèrdua, robatori, etc.

Certificats d’aplicació

  • Certificat d’aplicació CDA-1
  • Certificat de Segell electrònic de nivell mig CDA-1  SGNM

Per revocar qualsevol certificat digital dels esmentats anteriorment utilitza la Sol·licitud de revocació de certificats digitals.