Segueix els següents passos:

1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d’accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital.

scd-300x144.jpg

scd-1.png

Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud preparada per ser signada pel Sol·licitant de certificats de dispositiu.

2. Emplenar la sol·licitud A la pestanya “Informació inicial” i indicar:

 • El tipus de certificat a sol·licitar; segell nivell mig
 • La prioritat de la petició; ordinària o urgent (implica diferències de Tarifes i de termini de lliurament: 16 dies hàbils per a peticions ordinàries i 4 dies hàbils per a les urgents).

scd2-768x342.png

3. A la Pestanya “Dades de la sol·licitud” cal indicar  “l’Ús del certificat” que es vol (al camp 11):

Ús del certificat Característiques
Cedit en exclusivitat per ús dels serveis AOC
 • El certificat es dirà “Serveis Administracio Electronica”
 • Es farà servir per a serveis AOC
 • El custodiarem des de l’AOC
 • S’utilitza per a e-TAULER, Còpia, Representa, e-NOTUM i AEAT-Via Oberta
 • No és podrà fer servir per a serveis propis de l’ens
Cedit en exclusivitat per a ús d’eines pròpies
 • El nom del certificat és de lliure decisió per l’ens
 • El custodiarem des de l’AOC
 • S’utilitza en una aplicació pròpia de l’ens que fa ús indirectament del Signador Centralitzat de l’AOC
 • Es podrà fer servir només per a eines pròpies de l’ens (no serveis AOC)
Ús directe propi( sense opció de cessió a l’AOC)
 • L’ens sol·licitant pot decidir tots els aspectes del certificat i fer ús lliurament
 • S’utilitza per eines pròpies de l’ens en que no cal que l’AOC intervingui en cap procés.
 • No es podrà cedir amb posterioritat ni per als serveis de l’AOC ni per a eines pròpies de l’ens

segell-opcions-eacat.jpgNota: aquest fet implica que l’ens no podrà descarregar el certificat segell de nivell mig des de la Carpeta del subscriptor doncs serà el Consorci AOC l’encarregat de fer-ho. L’ens únicament podrà descarregar la part pública del certificat des de la carpeta de subscriptor.

4. Un cop emplenades totes les dades, caldrà enviar la sol·licitud a signatura mitjançant el botó “Envia a signar”.

5. Signar les condicions de la petició del certificat. L’usuari amb rol de sol·licitant de certificats de dispositiu podrà signar la tramesa des d’EACAT/Els meus tràmits/Per signar, tot prement el botó “Signa”. La petició quedarà registrada a EACAT i en mans de l’entitat de Registre n’haurà de realitzar la generació.

Important: en el cas dels serveis de Via Oberta que requereixen certificat (AEAT), hauràs de seguir els passos de la següent FAQ: Com renovar un certificat de Segell per fer ús dels serveis d’AEAT i fer servir la tramesa d’EACAT > apartat “Tràmits” > “Alta de serveis Via Oberta” > prestador Consorci AOC > Sol.licitud de serveis del CAOC