Un cop lliurat o descarregat qualsevol tipus de certificat a través de la carpeta de subscriptor, el responsable de servei de l’ens, té la possibilitat de descarregar només la clau pública d’aquest.

La clau pública serveix per consultar les dades que hi consten al certificat, així com, per a autoritzar l’ús del certificat a aplicacions de tercers (p.e certificats de dispositiu per l’accés als serveis de l’AOC des de sistemes propis).

Per fer-ho, el responsable de servei de l’ens, ha d’accedir a https://scd.aoc.cat en concret a l’apartat “Certificats emesos” i un cop dins cercar el certificat des de l’opció “Cerca”:

clau-publica.png

Un cop localitzat el certificat a través de les opcions de cerca accedir al detall de les dades incloses clicant a sobre de la línia de resultat corresponent.

cerca_cert_1-1.jpg

Des del detall del certificat clicar al pas 4, opció “Certificat”

cerca_cert_1-1.jpg

Accedeix a la descàrrega de la clau pública des de les opcions disponibles a “Certificat”. Es descarregarà en local l’arxiu .cert o crt. Aquest no és el certificat sencer sinó la clau pública del mateix.

 

descarrega_cert-1-1.jpg

 

Contingut relacionat:

Manual de la Carpeta del Subscriptor