La carpeta del subscriptor és l’espai que el Consorci AOC posa a disposició dels usuaris dels seus serveis de certificació perquè, d’una forma ràpida i còmoda, accedeixin a les principals gestions relacionades amb aquests.

 

Per als titulars de la T-CAT
(accés lliure)
Per als Responsables del Servei
(accés amb TCAT en targeta)
Per als operadors d’Entitat de Registre T-CAT
(accés amb Certificat d’operador T-CAT)
Instal·lació de la T-CAT

 

en aquest apartat trobareu informació de com configurar el vostre equip per fer servir la T-CAT

Sol·licitud de certificats

l’EACAT és l’únic canal vàlid per fer la sol·licitud d’emissió i gestió del cicle de vida dels certificats T-CAT.

Més informació:
Sol·licitud de certificats digitals a través d'EACAT

Aplicació d’emissió de certificats

des d’aquest enllaç els diferents rols (responsable, peticionari, aprovador, etc.) d’una ER T-CAT podran fer les seves funcions)

Recuperació dels codis PIN i PUK

 

des d’aquí podeu recuperar els codis PIN i PUK de la vostra targeta, però només en cas que es tracti de la nova T-CAT.

Més informació:
PIN i PUK de la T-CAT en targeta

 

Lliurament i gestió dels certificats

des d’aquesta aplicació ens heu de confirmar la recepció de les targetes T-CAT i deixar constància del seu lliurament als respectius titulars prèvia signatura de la documentació associada, així com finalitzar la generació dels certificats de dispositiu mitjançant el seu lliurament i descarrega.

 

Portal de suport

per als Operadors d’entitat de registre T-CAT

Nota: Es recomana accedir-hi amb Google Chrome i Edge

 

 

Per a més informació podeu consultar el Manual de la carpeta del subscriptor.

 

Informació addicional:

Nota: el 8 de gener de 2010 es va publicar al DOGC número 5541 la resolució en què s’establia l’EACAT com a canal únic de recepció i tramesa de la documentació relativa al cicle de vida dels certificats digitals que l'AOC emet a les administracions públiques catalanes.