Quin perfil ha de tenir el responsable del servei

Pel tipus de tasques relacionades amb aquest rol, és recomanable que la persona designada tingui  un perfil administratiu però no hi ha cap problema en que ho assumeixi un perfil superior, sempre i quan pugui exercir personalment les funcions que li són pròpies: lliurar els certificats digitals als titulars, fer-los signar la documentació legal, arxivar-la convenientment i informar-los de les seves obligacions i responsabilitats.

Com saber qui disposa de certificat digital a l'ens

La persona Responsable del Servei de Certificació Digital de l’ens, pot consultar a la carpeta del subscriptor, apartat informes. Es poden seguir el passos indicats a l’apartat informes del  Manual de la carpeta del subscriptor.

En el cas que, el Responsable de Servei no pugui accedir a la carpeta del subscriptor,  pot consultar els fulls de lliurament (en el cas dels certificats més antics) o les còpies simples (en el cas dels nous), que acompanyen a tots els certificats digitals que s’envien a l’ens.

En cas de no ser possible per pèrdua d’aquesta documentació, el propi Responsable de Servei pot realitzar la consulta al Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC.

Com consultar l'estat d'una sol·licitud de certificats

Un cop s’han demanat els certificats digitals a la teva Entitat de Registre T-CAT, com a responsable de servei pots visualitzar en quin estat es troba en tot moment a través de l’apartat “Estat de la sol·licitud” de la “Carpeta de subsbcriptor

Captura-1.jpg

L’aplicació mostra a continuació les sol·licituds de certificats en curs i l’estat en que es troben.

Captura1-1.jpg

Per tenir més detalls de l’estat de la petició, podem passar el ratolí per sobre de la icona de l’estat

Captura1-1.jpg

O també entrar dins la sol·licitud per tenir tots els detalls de la mateixa.

Captura3-1.jpg

En el cas que la vostra sol·licitud no aparegui en aquest apartat, verifiqueu que ha estat registrada a EACAT (al registre de sortida del vostre ens). En cas afirmatiu, és possible que el Responsable del servei de Certificació Digital hagi rebut un correu informant de la denegació de la petició per algun error en aquesta.

Recuperar PIN i PUK d'una targeta T-CAT

Accedeix a la Carpeta del Subscriptor

Des de la pàgina principal anar a “Lliurats”

menu-cs-2__1_.png

A continuació es mostraran els certificats lliurats de l’Ens.

certificats-lliurats-1-1-1024x344.png

 

Per fer el reenviament dels codis PIN i PUK, cal marcar la icona del sobre de la dreta, tal i com es fa per lliurar-lo per primer cop.

Un cop fet això, apareixen en pantalla les dades contingudes dins el certificat.

En el cas del certificats en programari es podrà descarregar la clau pública del certificat, no el certificat sencer.

detall-1.png

Per fer el reenviament dels codis PIN i PUK, fer clic a Lliurar PinPuk

En fer això l’aplicació demana la signatura de l’operador. Es selecciona el certificat i s’introdueix el PIN, i es fa clic a Acceptar.

Un cop fet això es mostra una pantalla que confirma l’enviament dels codis PIN i PUK al correu electrònic del titular del certificat.

Nota: Si el responsable del servei disposa de T-CAT però no la pot fer servir perquè l’ha perdut, ha bloquejat el PUK, etc… haurà de revocar el certificat i tornar-lo a demanar. Veure FAQ: Sol·licitud de certificats digitals a través d’EACAT.