Des de la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar”

menu-cs-2.png

 

A continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament.

pendents-1-1.png

 

Per buscar el certificat que es vol descarregar, es pot fer una cerca amb la eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per pàgina. L’ordre en que apareixen els certificats en la llista es pot escollir, data d’emissió, tipus de certificat, titular…

Important: L’aplicació només donarà la opció de descarregar el certificat un cop el full de lliurament estigui imprès. Quan el full de lliurament està descarregat, la icona de descarrega apareix en blau.

Per descarregar el certificat, el Responsable de Servei ha de fer clic la icona de descàrrega de la dreta a la columna Accions.

carpeta_subscriptor1-1.jpg

Important: Un cop descarregat el certificat, no serà possible tornar-lo a descarregar altre vegada.

carpeta_subscriptor2-1.jpg

Per descarregar el certificat, fer clic a “Enviar email i descarregar”.

L’aplicació demana la signatura de l’operador. Es selecciona el certificat i s’introdueix el PIN, i es fa clic a Acceptar. En aquest moment, és quan es genera el certificat.

carpeta_subscriptor3-1.jpg

És molt important seguir les indicacions que apareixen en pantalla (imatge de sota) i ferDESAen el moment de la descàrrega. En desar el certificat quedarà guardat en format p.12 a la carpeta definida per les descarregues a l’ordinador de l’usuari que segueix el procés. Per trobar-ho posteriorment a la Carpeta de Subscriptor caldrà cercar-ho a “lliurats”.

carpeta_subscriptor-1.jpg

carpeta_subscriptor4-1.jpg