La carpeta del subscriptor és l’espai que el Consorci AOC posa a disposició dels usuaris dels seus serveis de certificació perquè, d’una forma ràpida i còmoda, accedeixin a les principals gestions relacionades amb aquests.

Per als titulars de la nova T-CAT
(accés lliure)
Per als Responsables del Servei
(accés amb TCAT en targeta)
Per als operadors d’Entitat de Registre T-CAT
(accés amb certificat digital d’operador)
Instal·lació de la T-CAT

en aquest apartat trobareu informació de com configurar el vostre equip per fer servir la T-CAT

Sol·licitud de certificats

l’EACAT és l’únic canal únic vàlid per fer la sol·licituds d’emissió i gestió del cicle de vida dels certificats T-CAT.

Més informació:
Com consultar l’estat de la meva sol·licitud de certificats?

Aplicació d’emissió de certificats

des d’aquest enllaç els diferents rols (responsable, peticionari, aprovador, etc.) d’una ER T-CAT podran fer les seves funcions de manera més simplificada i àgil

Recuperació dels codis PIN i PUK

des d’aquí podeu recuperar els codis PIN i PUK de la vostra targeta, però només en cas que es tracti de la nova T-CAT.

Més informació:
Com recuperar el codi PIN/PUKde la T-CAT?

Requisits de la carpeta del subscriptor

Lliurament i gestió dels certificats

des d’aquesta aplicació ens heu de confirmar la recepció de les targetes T-CAT i deixar constància del seu lliurament als respectius titulars prèvia signatura de la documentació associada, així com finalitzar la generació dels certificats de dispositiu mitjançant el seu lliurament i descarrega.

Més informació:

Funcionalitats de la Carpeta del Subscriptor

Requisits dels equips dels responsables per operar el nou programari

El responsable del servei ha rebut noves TCAT. Què ha de fer?

Portal de suport

per als Operadors d’entitat de registre T-CAT

Nota: el navegador recomanat per l’accés a la Carpeta de Subscriptor és Google Chrome (Internet Explorer 11 també és compatible, però a partir de l’agost de 2021 Microsoft deixa de fer suport i actualitzacions per aquest navegador).

Per a més informació podeu consultar el Manual de la carpeta del subscriptor. Informació addicional:

Nota: el 8 de gener de 2010 es va publicar al DOGC número 5541 la resolució del director de CATCert en la que s’establia l’EACAT com a canal únic de recepció i tramesa de la documentació relativa al cicle de vida dels certificats digitals que CATCert emet a les administracions públiques catalanes.